Rehola.Sk - popis webhostingu
Podmienky Rehola.Sk je webhostingový projekt, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke rehoľné spoločenstvá, inštitúty zasväteného života a komunity vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie.
Technické parametre Web stránky farnosti bežia na web servri Apache 2.x a môžu využívať podporu skriptovacieho jazyka PHP 5.1.x a databázového servra MySQL 5.0.x.

Voliteľné zriadenie emailovej schránky (u rozšíreného balíka - viacerých schránok, resp. emailového koša) s kapacitou 50 MB/schránku a podporou SSL pre pop3. Ak je názov farnosti zložený z viacerých slov, tak emailová schránka v doméne Rehola.Sk je v tvare:
     nazov.rehole@rehola.sk (je možné dohodnúť aj iný tvar)
Základný balík 1 Základný balík služieb obsahuje 500 MB priestoru na servri, podporu php, mysql, jednu emailovú schránku a ftp prístup na server. Stránky sú prístupné v tvare:
     http://www.rehola.sk/nazov_rehole/
     email: nazov_rehola@rehola.sk (v prípade záujmu)
Tento balík je BEZPLATNÝ.
Základný balík 2 Základný balík služieb obsahuje 500 MB priestoru na servri, podporu php, mysql, zriadenie a správu domény nazov_rehole.sk, jednu emailovú schránku a ftp prístup na server. Stránky sú prístupné v tvare:
     http://www.rehola.sk/nazov_rehole/
     http://www.nazov_rehole.sk/
     email: cokolvek@nazov_rehole.sk (v prípade záujmu)
Tento balík je BEZPLATNÝ okrem poplatku za registráciu a správu domény druhého stupňa (nazov_rehole.sk).
Rozšírený balík Rozšírený balík obsahuje podporu php, mysql, ftp prístup, zriadenie a správu domény nazov_rehole.sk, viaceré emailové schránky, resp. emailový kôš s antivírovou a antispamovou ochranou, štatistiky návštevnosti webu. Stránky sú prístupné v tvare:
     http://www.rehola.sk/nazov_rehole/
     http://www.nazov_rehole.sk/
     email: cokolvek@nazov_rehole.sk
Tento balík je spoplatňovaný na základe vzájomnej dohody podľa veľkosti diskového priestoru na serveri a výberu doplnkových služieb.
Zriadenie prezentácie V prípade záujmu kontaktujte, prosím, správcu projektu na webmaster@rehola.sk, v komunikácii s ktorým bude potom dohodnutá a realizovaná príprava i samotná technická stránka prezentácie rehoľné spoločenstvá, resp. komunity na internete.
Zároveň by sme chceli upozorniť, že vzhľadom na kapacitné dôvody členov a misiu združenia Christ-Net.Sk nerealizujeme tvorbu webstránok prezentácie farností.
Pre záujemcov, ktorí by chceli web stránky vytvoriť vlastnými silami, je možné nájsť základy tvorby webstránok na Jak psát web.
Prístup k webhostingu Technické parametre prístupu k webpriestoru, databázam a poštovej schránke sú uvedené na stránke partnerského projektu Fara.Sk v časti Prístup k webhostingu.
O projekte Rehola.Sk Viac informácií o projekte Rehola.Sk môžete nájsť na úvodnej stránke.